Home
  • Последно
  • Популярно

АЙСИ ООД - премиум партньор на Хенкел

Текущи промоции

Висококачествени продукти на Loctite за ремонт и поддръжка на индустриално оборудване на специална цена! Плюс подаръци - куфар за инструменти TAYG и радио бутилка Loctite 243! Неустоимо есенно предложение от Хенкел България!

Само през месеците април, май комплект от топ продукти на реномираната търговска марка Loctite, предназначени за ремонт и поддръжка на индустриално оборудване, се предлага при специални ценови условия. Вместо за цена от 270.43 лв., през следващите два месеца, комплектът може да бъде закупен на цена от 255.00 лв.

 

Какво включва комплектът топ продукти на Loctite вижте на приложения линкТекущи промоции

 

Наши партньори

   
   
   

Uncategorised

VRM portal banner

Ремонт и поддръжка на превозни средства

Текущи промоции

Висококачествени продукти на Loctite за ремонт и поддръжка на индустриално оборудване на специална цена! Плюс подаръци - куфар за инструменти TAYG и радио бутилка Loctite 243! Неустоимо есенно предложение от Хенкел България!

 

Само през месеците април, май комплект от топ продукти на реномираната търговска марка Loctite, предназначени за ремонт и поддръжка на индустриално оборудване, се предлага при специални ценови условия. Вместо за цена от 270.43 лв., през следващите два месеца, комплектът може да бъде закупен на цена от 255.00 лв.

 

 

 

Какво включва комплектът топ продукти на Loctite?

 

 

 

Петфункционален спрей – минерално масло. Освобождава съединенията, смазва, почиства, отстранява влагата, предпазва от корозия. Работна температура от -20 до 120 °С.

 

 

 

Универсално лепило за цилиндрични елементи с висока якост. Работна температура от -55 до 150 °С.

 

Осигурител за резби със средна якост. Универсален. Работна температура от -55 до 180 °С.

 

Двукомпонентно епоксидно лепило за залепване на разнородни материали. Устойчиво на влага и механични въздействия. Бързо, ултрапрозрачно. Работна температура от -55 до 100 °С.

 

 

 

 

Универсално секундно лепило за киселинни повърхности и порести субстрати. Работна температура от -40 до 120 °С.

 

 

 

 

 

Магическа стомана. Епоксидна смола с метален пълнеж за аварийно уплътняване на утечки в тръби и резервоари. Работна температура от -30 до 120 °С.

 

Универсален почиствател и обезмаслител за части. Идеален за употреба преди лепене и уплътняване.

 

 

 

 

Универсална уплътнителна лента за тръби от метал, пластмаси или и двете. Незабавно уплътняване до пълно налягане. Одобрение за употреба с питейна вода и газ. Работна температура от -55 до 130 °С.

 

 
 

Силиконов уплътнител за плоски повърхности, маслоустойчив. Работна температура от -60 до 200 °С.

Поверителност

АЙСИ ООД се ангажира да защитава информацията, предоставена от Вас. Тя се използва само, за да изпълним Вашата поръчка. Информацията, която изискваме от Вас е: e-mail адрес, телефон, данни за фактурата, плащането и доставаката, са ни необходими единствено за изпълнение на Вашето желание. До нея има достъп само екипът на АЙСИ ООД.
Настоящият електронен магазин стриктно следва правилата за запазване в тайна личната информация на нашите клиенти според законите на Република България.
Данните въведени в електронния магазин няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани за други цели, освен за издаване и проверка на документи относно Вашите поръчки.
В нашия електронен магазин се създава профил за всеки нов клиент, в който всеки клиент въвежда персоналните си данни и парола за достъп. Останлите клиенти на магазина нямат достъп до Вашата информация. Паролата за достъп е персонална и се записва в криптиран вид, така че ние също нямаме информация за нея. Ние не знаем Вашата парола. В случай, че забравите паролата си, системата ще генерира нова и тя ще Ви бъде изпратена. Съветваме Ви веднага да влезете във Вашия профил и да я смените с предпочитана от Вас парола.
Никой от нашия екип няма да поиска Вашата парола. Ако получите писмо или каквото и да е друго съобщение от наше име, в което се изисква да изпратите своята парола, моля приемете това писмо за злонамерен акт и информирайте нас или компетентните власти за това действие. Според законите на Република България, за да ви издадем фактура са ни необходими и Вашето ЕГН или Булстат на Вашата фирма. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани от нас за други цели освен за издаване и проверка на документи относно вашите поръчки.
Моля въвеждайте верни и точни данни. Съществуват начини за проверка дали тези данни са валидни. Ние няма да толерираме некоректни клиенти. Според законите на Република България използавето на неверни данни с цел измама е наказуемо от закона.

Гаранционни условия

1. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали и компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като стоката се достави в упълномощена сервизна база.
2. Транспортните разходи по доставка на системата са за сметка на клиента.
3. Дефекти, причинени в следствие на некачествен монтаж се поемат от лицата извършили монтажа.
4. В случай на дефект, разходите и рисковете по доставка до сервиза и обратно са за сметка на купувача.
5. Желателно е изделието да се доставя в сервизната база в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът не носи отговорност за козметични повреди настъпили по време на престоя на изделието в сервиза.
6. Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.
7. Не се считат за гаранционни, проблеми възникнали в следствие на нормално механично износване или дефекти причинени вследствие на неправилна експлоатация.
8. Тази гаранция не се отнася за козметични повреди по корпуса, хромни или други специални покрития, както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална предписана експлоатация.
9. Производителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката или престоят й в сервиза.
10. В случай на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.
11. Ако изделието е доставено за ремонт и след тестове се установи, че отговаря на техническата спецификация, то клиентът дължи такса за тестване, съобразно утвърдения ценоразпис на съответния сервиз.
12. Централния сервиз си запазва правото в отделни случаи или за различни класове изделия да избира място за ремонт на изделието.
13. Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на тази гаранция.
14. Гаранционните и извънгаранционни ремонти се извършват в период определен в ЗЗППТ.
15. За консумативи няма гаранция.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
- При неспазени указания за съхранение, монтаж и експлоатация на изделието.
- При несъответсвие между данните в документите и самата стока или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин както и в случаите на нарушаване на запечатващите лепенки.
- При правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.
- При настъпила повреда в следствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, варовик, прах в голяма степен, насекоми и други), под въздействието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.
- При дефект в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълния, наводнения, други), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на производителя/ сервиза или форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от съответната застраховка.
- При неспазване инструкциите в съпътстващите документации за монтаж и експлоатация.


Дефектни стоки
§ Ние предлагаме само нови продукти, без видими дефекти, които се транспортират в опаковки на производителя или съответстващи на изискванията му.
§ Ако опаковката е отворена или разбита (не се притеснявайте за външните замърсявания или драскотини по опаковката) веднага обърнете внимание на служителя на куриерската служба. Куриерът е задължен да достави стоките като съхрани тяхната цялост и функционалност.


Отказ за получаване на поръчана и доставена стока
§ Клиент, поръчал стока през електронния магазин и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
- доставената стока явно не съответсва на поръчаната от клиента;
- цената не съответства на първоначално оферирата;
- при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;
- рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
§ Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.


Рекламации се приемат, както следва:
§ В 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.
§ Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя/вносителя й и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.


Отказване или промяна на поръчка
§ Ако искате да откажете направена вече поръчка, някой от продуктите в нея, или да замените даден продукт, обадете се по телефона възможно най-бързо, за да ни уведомите. Необходимо е да ни кажете номера на вашата поръчка, за която искате корекция.


Общи условия:
§ Всички стоки предлагани от АЙСИ ООД са нови. Всеки продукт е с изрично указан гаранционен срок.
§ АЙСИ ООД гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.
§ Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.
§ В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.
§ Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.
§ Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

Какво ново

Последни новини от АЙСИ ООД

  • Продукти за строителството - Satecma
    Групата химически компании SATECMA са основали дейността си през 1976 г. Продуктите на SATECMA се продават в повече от 60 страни от целия свят.SATECMA е компания, намираща се в постоянни…

Справочна информация