Какво ново

Последни новини от АЙСИ ООД

Продукти за строителството - Satecma
Групата химически компании SATECMA са основали дейността си през 1976 г. Продуктите на SATECMA се продават в повече от 60 страни от целия свят.SATECMA е компания, намираща се в постоянни…

Статии с етикет: АЙСИ

Предимства:

Изключителна разтваряща способност
Нисък вискозитет и повърхностно налягане
Висока скорост на изпарение

Предназначение:
IC 100 MH + е предназначен за обезмасляване на машини и съоръжения, включително и чрез изпаряване и последваща кондензация, както и на различни детайли. Намира приложение  при почистване и поддръжка на   електро-съоръжения и електроагрегати.
Високата разтворимост и ниският вискозитет го правят широко приложим при производството на бои, лакове и лепила за метал и дърво.

Начин на употреба:
IC 100 MH + най-често се нанася със спрей бутилка върху почистваната повърхност.При възможност впоследствие обдухайте а повърхността със сгъстен въздух.
Работа чрез потапяне – потопете почистваният детайл в IC 100 MH +, след това изцедете и оставете химикала да се изпари или обдухайте с въздух.


Технически данни:

Външен вид: течност
Точка на кипене: +650С при 1 atm
Плътност:  0,880
Температура на  самозапалване: 2370С

Състав - Диметоксиметан / метилен диметилетер /, 1-метокси 2-пропанол

Техника на безопасност:

Съгласно информационния лист за безопасна работа.

 

Вижте всички продукти на "АЙСИ" ООД ТУК!

 
         
Публикувана в Продукти на АЙСИ ООД
Етикети
Понеделник, 15 Април 2013 00:00

Повече за АЙСИ ООД

АЙСИ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадена през месец февруари 2005г.
Предмет на дейността ни е търговия с химически продукти и материали – свързващи, спойващи, почистващи и други , предназначени за ремонт и поддръжка  на технологични машини и оборудване.

Demo Picture

Публикувана в За АЙСИ ООД
Етикети

logo IC

Хигиенизиране на детайли, възли, обезмасляване и фосфатация на  метални повърхности, почистване на топлообменни системи, почистване и влагозащита на електрически системи, прес-форми и друга антикорозионна защита.

Продукти, предназначени за оптимизиране процеса по ремонт и поддръжка на технологичния парк, подобряване качеството и надеждността на ремонтните дейности, решаване на специфични ремонтни проблеми, намаляване на преките и косвени производствени  разходи . В това направление , АЙСИ ООД е официален  дистрибутор на Хенкел България ЕООД за търговските марки на LOCTITE , TEROSON.

Въздушни компресори – Atlas Copco и оборудване за тях, в качеството на официален дистрибутор.

Обработка на води - Условно дейността може да се раздели на пет основни направления: водоподготовка, обработка на котлови водни системи, корекционна обработка на охлаждащи водни системи, обработка на замърсени отпадни води и специализирани обработки / обратна осмоза, почистване на топлообменни системи/,пречистване на отпадни води.

Маркучи за транспорт на твърди, течни и газообразни медии :

  • Абразивоустойчиви;
  • Трудно запалими;
  • Микробо- и хидролизоустойчиви;
  • Химически устойчиви на агресивни среди;
  • Висока гъвкавост и устойчивост на вибрации;
  • Антистатични и/или елекрически проводими;
  • Голям температурен диапазон (-2600С / +11000С);
  • Ултравиолетова и озонова устойчивост;
  • Транспорт в условията на налягане и вакуум.

 АЙСИ ООД от скоро предлага също хартиени изделия и диспенсъри.
Диспенсърите се предлагат според това с какъв тип хартия ще бъдат използвани. Хартиените изделия се предлагат под различни форми - индустриални ролки, кърпи за ръце, тоалетна хартия, медицински ролки. Предлагат се хартии с различна дебелина, състав, размери.Най-новото в продуктовият ни портфейл са петролохимичните добавки и масла на BARDAHL.

Публикувана в За АЙСИ ООД
Етикети
Събота, 13 Април 2013 00:00

Наши партньори и клиенти

Клиенти и Партньори са редица авторитетни организации.

АЙСИ ООД е официален дистрибутор на Хенкел България ЕООД за търговските марки Loctite и Teroson. Също така сме официален дистрибутор на Atlas Copco - компресори и оборудване за тях.

Сред нашите клиенти са: АЕЦ „Козлодуй” ЕАД; АМСИ; Асарел ремонт ООД; Беласица АД; Благоевград БТ АД; Булпрофит център ЕООД; Въгледобив Бобов дол ЕООД; „Дружба” Стъкларски заводи АД; Електро сервиз КЦМ; Енергоремонт БД АД; Енергоремонт Пловдив АД; ЗТА АД; Карлсберг АД; Магнетик хед технолоджи АД; Механосервиз КЦМ; Мини Бели Брег АД; Мини открит въгледобив ЕАД; Ново стъкло ЕАД; Пловдив „Юрий Гагарин” БТ АД; Радомир метал индъстрийз АД; Сим Пет Сим ООД; Столичен електротранспорт ЕАД; Стомана индъстри АД; ТЕЦ Бобов дол ЕАД; Тракия глас България ЕАД; Централна Енерго ремонтна база АД; Юропиън Табако Сървисис ЕООД и други.

В стремежа си да предоставим максимално пълно и качествено обслужване на нашите партньори, организираме семинари и текущи обучения за правилното прилагане на продуктите.

 

Публикувана в За АЙСИ ООД
Етикети