Печат на тази страница

Насоченост на продуктовата ни гама:

logo IC

Хигиенизиране на детайли, възли, обезмасляване и фосфатация на  метални повърхности, почистване на топлообменни системи, почистване и влагозащита на електрически системи, прес-форми и друга антикорозионна защита.

Продукти, предназначени за оптимизиране процеса по ремонт и поддръжка на технологичния парк, подобряване качеството и надеждността на ремонтните дейности, решаване на специфични ремонтни проблеми, намаляване на преките и косвени производствени  разходи . В това направление , АЙСИ ООД е официален  дистрибутор на Хенкел България ЕООД за търговските марки на LOCTITE , TEROSON.

Въздушни компресори – Atlas Copco и оборудване за тях, в качеството на официален дистрибутор.

Обработка на води - Условно дейността може да се раздели на пет основни направления: водоподготовка, обработка на котлови водни системи, корекционна обработка на охлаждащи водни системи, обработка на замърсени отпадни води и специализирани обработки / обратна осмоза, почистване на топлообменни системи/,пречистване на отпадни води.

Маркучи за транспорт на твърди, течни и газообразни медии :

  • Абразивоустойчиви;
  • Трудно запалими;
  • Микробо- и хидролизоустойчиви;
  • Химически устойчиви на агресивни среди;
  • Висока гъвкавост и устойчивост на вибрации;
  • Антистатични и/или елекрически проводими;
  • Голям температурен диапазон (-2600С / +11000С);
  • Ултравиолетова и озонова устойчивост;
  • Транспорт в условията на налягане и вакуум.

 АЙСИ ООД от скоро предлага също хартиени изделия и диспенсъри.
Диспенсърите се предлагат според това с какъв тип хартия ще бъдат използвани. Хартиените изделия се предлагат под различни форми - индустриални ролки, кърпи за ръце, тоалетна хартия, медицински ролки. Предлагат се хартии с различна дебелина, състав, размери.Най-новото в продуктовият ни портфейл са петролохимичните добавки и масла на BARDAHL.

 

 

Противообледенителни продукти:

 

АЙСМЕЛТПротивообледенителен многокомпонентен материал АЙСМЕЛТ представлява гранулирана еднородна смес на химически чисти калциев и натриев хлориди с добавяне на високоефективен инхибитор на корозията. Материалът отстранява и предотвратява образуването на снежни уплътнения, ледени наслоявания и поледици. АЙСМЕЛТ притежава висока топяща способност и е ефективен в широк температурен диапазон до -20ºС. Материалът притежава продължително противообледенително действие и изисква малки разходни норми в сравнение с другите реагенти.

 

КАЛЦИЕВ ХЛОРИД Калциевият хлорид е гранулиран противообледенителен продукт със съдържание на основно вещество 94-98%. Предназначен за обработка на пътища и улици, пешеходни зони и тротоари, притежава висока размразяваща способност и е ефективен в диапазона температури до -30°С. Качеството на продукта съответства на ASTM D 98-05, AASHTO M144, ГОСТ 450-77 с изм. 1-3. По ГОСТ продуктът се отнася към марката калциниран, на гранули, висш сорт.

 

Последно променена в Четвъртък, 14 Януари 2016 17:24
Оценете
(0 гласа)